Må du fistre rundt på Facebook i arbejdstiden?

De danske arbejdspladser er stort set enige om, hvorvidt deres ansatte må bruge Facebook i arbejdstiden. Se deres holdning her.

Foto: Colourbox.

Kun hver fjerde danske arbejdsgiver har regler for brug af sociale medier.

Fem procent har lukket for de ansattes adgang til Facebook i arbejdstiden.

"I vores virksomhed er der ikke plads til at bruge tid på Facebook. Det er ikke det, vi har folk ansat til," lyder en af kommentarerne i den undersøgelse, som it-virksomheden EMC sammen med Userneeds har udarbejdet om holdningen til brug af sociale medier på offentlige og private arbejdspladser i Danmark.

Det er direktører og ledere med it-ansvar, der er blevet spurgt om, hvorvidt de har regler for anvendelse af Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier.

Dem kan du læse mere om her.

Stor frihed
Og der er generelt stor frihed til at pleje de digitale relationer i arbejdstiden i virksomheder og offentlige institutioner, viser undersøgelsen.

25 procent af alle danske arbejdspladser har i dag regler for de ansattes brug af sociale medier i arbejdstiden.

Det er de offentlige institutioner, der fører an her, og har 41 procent af dem har regler for brugen.

"Selv om vi på det seneste har set eksempler på, at medarbejdere kan gøre sig uheldigt bemærket via sociale medier, så er der generelt meget lidt fokus på at adfærdsregulere brugen af sociale medier på danske arbejdspladser," siger Carsten Højerup, direktør i EMC Danmark.

Han mener dog, at man godt kan forestille sig, at det er et område, som arbejdsgivere vil blive stadig mere opmærksomme på i fremtiden.

Fem procent har lukket for FB
Opmærksomheden på de ansattes anvendelse af sociale medier stiger i takt med organisationens størrelse. 35 procent af alle arbejdspladser med flere end 10 ansatte har politikker på området, mens tallet er 17 procent for arbejdspladser med under ti ansatte.

Fem procent af de spurgte virksomheder har helt blokeret for brugen af sociale medier i arbejdstiden.

Igen topper de offentlige arbejdspladser med næsten otte procent, mens fire procent af de private virksomheder har valgt at lukke af for brugen af Facebook og beslægtede medier i arbejdstiden.

Hovedparten af de ledere, som har valgt at blokere helt for brugen af sociale medier, angiver tidsspilde som årsagen.

"Da ikke alle kender begrænsningens kunst, har vi måtte forbyde brug af den slags tjenester," og: "Facebook er en tidsrøver, der ikke bør anvendes i arbejdstiden," lyder et par af chef-kommentarerne

I alt medvirker 250 direktører, ledere og selvstændige i undersøgelsen.

Læs også