Sortbog om landbrugslov på nettet

FødevareErhverv har samlet alle dokumenter om den seneste ændring af landbrugsloven i en 'sortbog', som er lagt på nettet.

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Fødevareerhverv har lagt en såkaldt sortbog om den seneste ændring af landbrugsloven på nettet.
Sortbogen samler alle relevante dokumenter fra lovens tilblivelse - det vil sige høringssvar, Folketingets forhandlinger, betænkninger mm.

I papirudgaven består sortbogen af to bind med dokumenterne fra lovgivningsprocessen.
Bind 1 indeholder lovforslaget, Folketingets forhandlinger og den endelige lovtekst, mens bind 2 indeholder Fødevareudvalgets spørgsmål og svarene på dem...

Læs også