Flot regnskab fra Hedeselskabet

Selskabet kunne både notere fremgang i omsætning og overskud.

Hedeselskabet kunne i dag præsentere et regnskab, der er bedre end forventet. Bundlinjen viser et overskud på 26,2 mio. kr. før skat ud af en omsætning på 1.491 mio. Det er en fremgang fra 2008 hvor overskuddet var 20,7 mio. kr. og omsætningen hed 1.479 mio. kr.

"Igennem en årrække har den positive udvikling på hovedparten af Hedeselskabets forretningsområder betydet, at selskabet fremstår med en solid likviditet. På den baggrund har Hedeselskabet sat sig som mål at udnytte de muligheder, som den globale økonomiske krise byder på med hensyn til at udvikle forretningen ved fortsat organisk vækst og ved opkøb af virksomheder samt skov- og naturejendomme," sagde bestyrelsesformand Frants Bernstorff-Gyldensteen ved Hedeselskabets årsmøde i Frederikshavn...

Læs også