Vognmænd undgår smuglerudgifter

EU-Domstolen har afsagt dom i en principsag om betaling af millionafgifter for smuglervarer.

Danske speditører og vognmandsfirmaer forventer, at Skat må ændre sin praksis om at opkræve told, punktafgifter og moms af smuglercigaretter eller andre varer, som er blevet beslaglagt og destrueret efter indsmugling til Danmark uden at komme i fri handel.

Organisationen Dansk Transport og Logistik har på vegne af den internationale vejtransport union IRU, rejst sagen mod Skatteministeriet ved Østre Landsret...

Læs også