Eksporten sætter rekord i Kina

Voldsom vækst i Kinas overskud på handelsbalancen.

Kinas overskud på handelsbalancen nåede i juli op på det højeste niveau i halvandet år.

Alt andet lige vil de seneste handelstal forstærke det internationale pres på Kina for at revaluere yuanen for herigennem at skabe større balance mellem import og eksport.

I juli nåede Kinas eksport op på 818 mia. kr., hvilket er en stigning på 38,1 pct. i forhold til samme måned i fjor, mens importen i samme periode steg 22,7 pct. til 657 mia. kr.

Det giver et handelsbalanceoverskud på 161 mia. kr., hvilket er 170 pct. mere end i juli måned i fjor.

Især den afdæmpede vækst i importen sammenlignet med eksporten springer i øjnene, og den ses som tegn på, at kinesisk økonomi taber kraft.

Nok lyder en vækst på 22,7 pct. ganske dynamisk, men i juni steg importen med 34,1 pct., hvorfor juli-tallene repræsenterer i mærkbart fald.

Grund til bekymring

..

Læs også