Straarup frygter for realkreditten

Nye EU-regler er en fare for det danske realkredit-system

Hvis de ellers lytter efter, hvad Peter Straarup siger, får de nu noget meget alvorligt at tænke over nede i Basel. Den danske topchef frygter nemlig, at nye EU-regler kan ødelægge et stykke finansielt Danmarks-historie.

»Man risikerer at ødelægge et system, der har fungeret fremragende i 200 år,« siger Peter Straarup.

Direktøren for Danske Bank-koncernen henviser til de regler om, hvordan man definerer forskellige værdier, som den såkaldte Baselkomite har foreslået skal gælde i den europæiske finanssektor.

Forslagene er ganske vist blevet revideret mange gange i løbet af året, og det seneste forslag fra juli har ifølge Peter Straarup imødekommet en stor del af den kritik, der hidtil har været rejst.

»Men udfordringerne for det unikke danske realkreditsystem er ikke løst endnu, fordi kravene om likviditet betyder, at danske realkreditobligationer ikke i tilstrækkelig grad anerkendes som likvide aktiver på linje med statsobligationer. Sker det ikke, vil der blive færre købere til realkreditobligationerne, og boligejerne vil få dyrere lån,« siger Peter Straarup, der håber, at de danske interesseorganisationer kan trænge igennem med deres kritik i løbet af efteråret.

Ændret beredskab

..

Læs også