Tre forklaringer i Århus

Aarhus Lokalbank kan nøjes med tre forklaringer på et nærmest katastrofalt regnskab for 1. halvår: nedskrivninger, nedskrivninger og nedskrivninger.Bankens resultat for 1. halvår viser et underskud på hele 51 mio. kr. før skat sammenlignet med et minimalt underskud på kun 1 mio. kr. i den tilsvarende periode året før.

Banken nedskriver ikke mindre end 81 mio. kr. eller næsten fire gange så meget som i 2009.

»Nedskrivninger på udlån m.v. på 81 mio. kr. er klart utilfredsstillende og skyldes de fortsat vanskelige konjunkturforhold, der påvirker kundernes indtjening, og ikke mindst værdiansættelsen af de af kunderne over for banken stillede sikkerheder,« forklarer Aarhus Lokalbank der samtidig betegner det samlede resultat som utilfredsstillende.

Det er ellers ikke, fordi de reelle tab tynger så meget. Banken har i 1. halvår 2010 kun tabt 0,3 mio. kr. af de samlede nedskrivninger i halvåret.

Banken forudser nu et resultat af hele årets anstrengelser på minus 50 mio. kr. før skat. Og der er stadig »usikkerhed om det fremtidige behov for nedskrivninger på udlåns- og garantiengagementer som følge af et uafklaret konjunkturforløb«.

Læs også