Kort nyt - Erhverv og økonomi

Nordjyske forventninger Nordjyske Bank kom ud af årets 1. halvår med et nettooverskud på 66 mio. kr. Det er en markant forbedring i forhold til den samme periode af 2009.Banken nedskrev i alt for 52 mio. kr. i årets første halvår, hvilket er 2 mio. kr. mere end i den tilsvarende periode sidste år. Samlet set fastholder banken sine forventninger til 2010 om at kunne realisere en basisindtjening før nedskrivninger på udlån og kursregulering af børsnoterede værdipapirer på niveau med 2009. Det svarer til en basisindtjening på 175-200 mio. kr. »Dybden og konsekvenserne af det økonomiske tilbageslag er svært at kvantificere, men en tabsprocent på mellem 1,0 og 1,5 i 2010 skønnes ikke urealistisk,« skriver banken...

Læs også