Rentebombe tikker under Amagerbanken

Selv om det lykkes Amagerbanken at skaffe ny kapital, trues banken af fremtidig rente- stigning.

Truslen om en stigende rente i den nærmeste fremtid udgør en tikkende bombe under Amagerbankens skrøbelige fundament.

Den kriseramte byggebank er nemlig i øjeblikket begunstiget af en rekordlav rente, der betyder, at udgifterne ved at holde nødlidende kunder i live og drive de selskaber, banken selv har overtaget i kølvandet på finanskrisen, er meget lave.

Allerede næste år er der dog udsigt til en rentestigning, hvilket for Amagerbanken vil være ensbetydende med, at bankens månedlige udgifter ved at holde kriseramte kunder og nødlidende virksomheder oven vande siger markant.

Samtidig skaber det en frygt for, at endnu flere af bankens kriseramte storkunder vil komme yderligere i problemer.

Grund til bekymring

..

Læs også