Krav om erstatning skrues op

De danske advokaters brancheforening kræver fuld kompensation til boligejere, som har lidt tab på tinglysningen.

Det langstrakte forløb om den digitale tinglysning og Rigsrevisionens hårde kritik af de ansvarlige myndigheder får de danske advokaters brancheorganisation til at øge kravet om kompensation til danske boligejere.

Tidligere har flere brancheorganisationer foreslået en hurtig ordning, så boligejere, der er kommet i økonomisk klemme, får tilbagebetalt den betalte tinglysningsafgift. Men ifølge Danske Advokater er den ordning nu langt fra acceptabel.

»Vi har selv foreslået en tilbagebetaling af tinglysningsafgiften som et plaster på såret. Det kunne man have gjort tidligt i dette forløb, og den bliver også et element i en løsning. Men virkeligheden er, at for mange er tabene noget større end tinglysningsafgiften. Derfor er vi nu kommet tættere på en situation, hvor de faktiske tab skal dækkes,« mener adm. direktør Paul Mollerup i Danske Advokater.

Han fastslår, at uden en hurtig politisk løsning med en model for kompensation vil brancheorganisationen deltage i analysearbejdet om grundlaget for en sag med gruppesøgsmål. Foreningen Danske Boligadvokater har nemlig varslet planer om at indlede forberedelserne til et kollektivt søgsmål på vegne af ca. 50.000 boligejere.

De har ifølge foreningen samlet lidt tab på omkring 1 mia. kr. gennem merudgifter ved forsinket tinglysning.

»Den kontante kritik må bane vejen for en politisk løsning fra regeringen om kompensation til boligejerne. Sker det ikke, er beretningen fra Rigsrevisionen et meget stærkt dokument, som tæller med i vores overvejelser om gruppesøgsmål. Det styrker bestemt vores sag,« mener formand Jan Schøtt-Petersen, Danske Boligadvokater.

Afgiften retur

..

Læs også