Det går bedre i Kreditbanken

Det går bedre i Kreditbanken i Åbenrå. Første halvår gav banken et overskud på 7,7 mio. kr. før skat mod 0,3 mio. kr. i samme periode sidste år.

Foto: Colourbox

Trods faldende nettorenter og gebyrer og stigende omkostninger kommer resultatet i hus grundet færre nedskrivninger end i første halvår 2009.

- Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er faldet med 11,9 mio. kr. til 28,7 mio. kr. I beløbet er indregnet, at banken i 1. halvår 2010 har udgiftsført 1,9 mio. kr. som tab vedrørende bankpakke 1. Tabet er beregnet som bankens andel af de af Finansiel Stabilitets offentliggjorte tabsforventninger, når Bankpakke 1 udløber ved udgangen af 3. kvartal 2010, forklarer banken...

Læs også