Lifecycle Pharma fastholder forventninger

Biotekselskabet Lifecycle Pharma fastholder sine forventninger til 2010.

Biotekselskabet Lifecycle Pharma fastholder sit skøn for indtjeningen i år.PR-foto

Det fremgår af selskabets halvårsregnskab. Det betyder, at Lifecycle Pharma fortsat venter et driftsunderskud på 260-290 mio. kr. og et tilsvarende nettounderskud inden for samme beløbsramme.

Selskabet skriver i sit regnskab, at dets likvide beholdning pr. 30 juni var på i alt 205,1 mio. kr. Lifecycle Pharmas likvide beholdninger pr. 31. december 2010 ventes at ligge mellem 50–100 mio. kr., fremgår det...

Læs også