Ministerium erkender låne-problemer

For første gang fremgår det af en rapport fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, at flere banker er tilbageholdende med at yde lån til visse brancher.

colourbox.com Foto: Colourbox

Bankerne har strammet massivt op, når det gælder långivningen til danske virksomheder.

Det er blevet både sværere, dyrere og forbundet med større krav om sikkerhedsstillelse at låne penge. Desuden er nogle pengeinstitutter fortsat tilbageholdende med at låne penge ud til »svage eller konjunkturfølsomme brancher«.

Det fremgår af en ikkeoffentliggjort rapport om bankernes långivning fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, som Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af.

Regeringen, bankerne og Nationalbanken har ellers haft som standardsvar, at der fortsat bliver givet lån til sunde projekter. Over for dem står erhvervsorganisationerne, der over en bred kam melder om overforsigtige og tilbageholdende banker.

Banker, der er med til bremse de investeringer, som ellers ville sætte gang i dansk økonomi og ruste erhvervslivet til fremtiden.

Ifølge rapporten, der bl.a. baserer sig på både indberetninger fra Nationalbanken og banker, som er med i bankpakke II, gennemførte bankerne deres stramninger i kreditpolitikken, da finanskrisen var mest voldsom i 2008 og i begyndelsen af 2009. Disse stramninger har de fastholdt, og det vil de også gøre i resten af 2010 med undtagelse af, at der kan være en smule lavere priser på lån på vej.

Det fremgår også, at halvdelen af de banker, der modtog statslån via bankpakke II, har strammet deres kreditpolitik over for erhvervslivet:

Fortsat tilbageholdenhed

..

Læs også