Sparekasser i opgør med styrelse

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens lange sagsbehandlingstid har skabt rum for myter og uberettiget kritik, mener sparekassedirektør.Ny vejledning til fondene er på vej.

En lang række danske sparekasser er stærkt utilfredse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens håndtering af de mange sager, hvor deres ejere er blevet kritiseret for at støtte dem i strid med reglerne.

Styrelsen startede sin gennemgang af sparekassefondenes regnskaber i kølvandet på skandalen om ebh-fonden, og herefter er der gået mere end halvandet år, før undersøgelserne er blevet afsluttet.

»Den lange sagsbehandlingstid tyder måske på, at sagerne er komplicerede. Men det tyder også på, at reglerne ikke er klare. Kombinationen af den lange sagsbehandlingstid og de uklare regler har skabt et rum for myter og misforståelser. Havde vi haft klare regler, kunne vi have undgået den uberettigede kritik, der har været af fondene,« siger Svend Jørgensen, direktør i Sparekassen Himmerland, der har en sparekassefond, som hovedaktionær.

Han fastholder, at sparekassen ikke har forbrudt sig mod nogen lovgivning. Alligevel er fonden blevet udsat for kritik for at have støttet sparekassen.

»Vi har styrelsens ord for, at vi ikke har gjort noget forkert. At vi skal ændre praksis for vores uddelinger, hænger udelukkende sammen med, at styrelsen ændrer praksis,« siger Svend Jørgensen, der har oplevet, at styrelsen brugte mere end et år på at undersøge forholdene i Sparekassen Himmerland Fonden.

Direktør i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ole Bløndal har selv været med til at lave de regler, der bliver kritiseret for at være for komplicerede.

»Der er ikke tvivl om, at reglerne om bestyrelsessammensætning i sparekassefonde i lov om finansiel virksomhed har bidraget til nogle af de problemer, som vi har set. Vi vurderer derfor, at der bør kigges nærmere på disse regler i forbindelse med en lovændring,« siger Ole Bløndal, der giver Svend Jørgensen ret i, at styrelsen har brugt lang tid på sagsbehandlingen.

»Sagerne vedrørende sparekassefondene har været komplicerede og har krævet en del overvejelser og drøftelser, ligesom der har været afholdt en lang række møder. Det tager tid at rede den slags tråde ud,« siger Ole Bløndal, der lover, at der snart kommer en ny vejledning til sparekassefondene.

»For at undgå misforståelser fremover vil styrelsen i en vejledning redegøre for de muligheder, fondene har for at støtte sparekasserne fremover,« siger Ole Bløndal.

Læs også