Danionics: Fremskridt i joint venture

Danionics fastholder forventningerne om et underskud i niveauet 2,3 mio. kr. efter renteindtægter men før indregning af andelen af årets resultat eller værdiregulering i joint venturet Danionics Asia Ltd.

Foto: Carsten Andreasen

Selskabet ser dog positive fremskridt i sit joint venture, der producerer batterier:

- De månedlige tab er blevet reduceret markant som følge heraf, men der tabes stadigvæk penge hver måned. Antallet af batterier, der produceres og sælges hver måned skal øges før break-even nås, skriver Danionics...

Læs også