Obligationer: Moderate rentefald bliver fastholdt

Moderate rentefald og obligationskursstigninger præger markedet fredag middag, hvor en mindsket risikolyst også giver moderate aktiekursfald.

Det er blevet til delstatsforbrugerpriser fra Tyskland og svenske detailsalgstal. Det har ikke haft den store effekt på stemningen, som er afventende frem mod fredag eftermiddags amerikanske revidering af BNP for andet kvartal.

Den toneangivende ti-årige danske statsobligation, 4 pct. 2019, ligger fredag middag 0,16 point højere i kurs 114,83 med en effektiv rente på 2,20 pct...

Læs også