Newcap-chef Henrik Vad fratræder

Newcaps administrerende direktør Henrik Vad fratræder efter eget ønske. Det oplyser selskabet, som tidligere hed Capinordic.

Administrerende direktør i Newcap (tidl. Capinordic A/S), Henrik Vad. Foto: Capinordic

Fratrædelsen, der sker øjeblikkeligt, begrundes med, at aktiviteterne i selskabet er markant ændrede, siden han tiltrådte den 19. januar 2010.

- Samtlige danske aktiviteter er nu afviklet eller under afvikling og med beslutningen om at afsøge mulighederne for at afhænde de svenske kapitalforvaltningsaktiviteter frem for selv at videreudvikle disse, er ledelsesopgaven for selskabets direktion ændret markant i forhold til tidspunktet for Henrik Vads ansættelse. På denne baggrund har bestyrelsen efterkommet Henrik Vads ønske om at fratræde sin stilling, skriver Newcap i sit halvårsregnskab...

Læs også