Svær oprydning i kriseramte banker

Der er stadig lang vej til bunden i resterne efter Roskilde Bank og Fionia Bank. Bl.a. meldes der nu om problemer i f.eks. vindmølleprojekter og landbrug

De sorte huller efter landets krakkede banker er ikke sådan lige at få fyldt op. Det viser det netop offentliggjorte halvårsregnskaber fra afviklingsbankerne efter resterne af Fionia Bank, Roskilde Bank og Gudme Raaschou Bank. Det går nemlig trægt med at få ryddet op i kundeengagementerne og få dem skippet videre til levende banker.

Det skyldes bl.a., at de realiserede priser ved tvangsauktioner er lavere end forventet, og at det er svært at få ryddet op hos f.eks. erhvervskunderne.

»Der er en fortsat negativ udvikling i en del af bankens portefølje af traditionelle erhvervskunder, der har særdeles vanskeligt ved at vende deres egen økonomiske situation, og som konsekvens heraf ikke kan udvikles til bankskifte, og derfor måske skal afvikles i Nova Bank med betydelige tab til følge,« fremgår det af regnskabet for Nova Bank (tidl. Fionia Bank), som det statslige afviklingsselskab Finansiel Stabilitet i dag driver.

Milliardgæld


..

Læs også