Det ser ikke for godt ud

En lang rækker analytikere tvivler på, at der kommer en ny recession.Investorerne er ikke så sikre, og det giver plads til negative tendenser.

Analytikerne har i øjeblikket travlt med at justere deres prognoser for den økonomiske vækst, for den seneste strøm af skuffende nøgletal har overbevist dem om, at den økonomiske aktivitet i resten af året vil lade en del tilbage at ønske. Når det gælder de reviderede prognoser for væksten, er analytikerne i vid udstrækning upartiske, idet økonomierne på begge sider af Atlanten står for skud.

Trods de forværrede udsigter og serien af skuffende nøgletal tvivler mange analytikere på, at økonomierne i eurozonen og USA glider over i en ny recession, hvorimod aktørerne i de internationale aktiemarkeder er mindre sikre i den sag.

Allerede i højsommeren havde flere aktører fået fært af risikoen for et såkaldt double-dip, og dengang kredsede deres tanker primært om den amerikanske økonomi - spekulationer, som blev forstærket i forlængelse af meldingerne fra det seneste FOMC-møde i Federal Reserve.

Senere er aktieinvestorerne begyndt at øge opmærksomheden på de europæiske økonomier, der heller ikke ser ud til at have meget at prale af, og nogle fremtrædende økonomer mener, at de mange budgetbesparelser udgør en klar risiko for, at eurozonens økonomi i en periode glider over i recession.

Glæden var ellers stor, da tyskerne tidligere på måneden kunne fremlægge BNP-tal for 2. kvartal, der viste en vækst på 2,2 pct., og tallet er også blevet bekræftet så sent som i sidste uge. Men det er ikke nok, og der spores efterhånden en aftagende optimisme i europæisk erhvervsliv, hvilket blandt andet afspejlede sig i den seneste PMI-indikator for eurozonen.

Den samlede PMI-indikator for eurozonen tager temperaturen på humøret blandt indkøbscheferne i såvel industrien som servicesektoren, og i den seneste version sivede indekset mere end ventet. Det ligger dog stadig på et niveau, der signalerer pæn aktivitet i økonomien, men den vigende tendens var ikke til at tage fejl af, og det fik flere investorer i aktiemarkederne til tage de bekymrede miner på.

Hvis den amerikanske økonomi taber pusten, kan det næsten ikke undgå at ramme væksten i Europa. Og når det sammenholdes med de mange budgetbesparelser, der er foretaget i en række eurolande, mener nogle økonomer, at det kan stække væksten i en sådan grad, at økonomien i eurozonen risikerer en ny recession.

En trumf har eurozonens økonomi dog på hånden, og det er bevægelserne i valutamarkedet, for såvel den amerikanske dollar som den japanske yen er blevet styrket over for euroen, hvilket giver de europæiske eksportvirksomheder en fordel konkurrencemæssigt.

For aktieinvestorerne kan det være vanskeligt at se lys i mørket, og det er der bestemt ikke noget at sige til, når de næsten dagligt bombarderes med nøgletal, der vidner om store problemer i de forskellige økonomier. Hverken det amerikanske arbejds- eller ejendomsmarked synes at besidde nogen sund konstitution, og det skal der rettes op på, hvis markedsdeltagerne skal genvinde den fulde tillid til den økonomiske udvikling. •

Hvis den amerikanske økonomi taber pusten, kan det næsten ikke undgå at ramme væksten i Europa.

Læs også