Klimainvest i plus

Investeringsselskabet fik et resultat efter skat for første halvår på 5,4 mio. kr. svarende til et resultat per aktie (EPS) på 6 kr. og en egenkapitalforrentning på 10 pct. i 1. halvår.

Det fremgår af regnskabet for første halvår. I første halvår 2009 var der tale om et underskud på 6,2 mio. kr.

Egenkapitalen udgør 47,5 mio. kr. ved udgangen af juni svarende til en indre værdi pr. aktie på 60,68 kr...

Læs også