H.C. Madsen

Adm. direktør i Danske Spil, H.C. Madsen, opfordrer nye ledere til at overveje, om de er specialister eller generalister.

Hvem er dit karrieremæssige forbillede - og hvorfor?

»Jeg har ikke noget karrieremæssigt forbillede, da den planlagte karriere, efter min mening, ikke findes. En karriere er meget baseret på timing, held, dygtighed og flid. De to første er svære at styre.«

Hvad er det bedste råd, du vil give videre til nye, uerfarne ledere?


»Først og fremmest skal man finde ud af med sig selv, om man er leder (generalist) eller specialist og altid være sig selv.

Vælger man vejen som leder, kan man se frem til en livslang udviklingsproces, da ledelsesopgaven hele tiden ændrer sig i forhold til samfundsudviklingen og det aktuelle lederjob.

Det er, efter min mening, helt afgørende, at man fokuserer 100 pct. på at løse den ledelsesopgave, man har fået tildelt og ikke fokuserer på næste skridt i karrieren. Man skal tro på, at de gode resultater, man skaber som leder, sikrer vejen frem i karrieren.«

Hvad var din drøm, da du var under uddannelse?


»Det var at blive bankmand ligesom mine to fætre.«

Hvor mange timer bruger du på arbejdspladsen i en typisk uge?

»Det har jeg aldrig regnet på. Jeg bruger den tid, der er nødvendig.«

Hvad gør du for at motivere dine medarbejdere?


»Jeg hørte en gang et foredrag, hvor en klog mand sagde:

”Du kan ikke motivere folk til noget som helst, men du kan skabe et godt klima.”

Jeg tror ikke på, at man kan få de ansatte til at ”løbe” efter mål, hvis ikke det gode arbejdsklima er til stede i virksomheden, samtidig med at målet giver mening.«

Hvis du fik et år fri fra arbejde med fuld løn, hvad ville du så bruge tiden på?

»Studere historie og tage på ”historiske” rejser for bedre at forstå den verden, vi lever i.«

Hvad er din største drøm om din egen fremtid?

»Aldrig at ”gå på pension”, men fortsat være i udvikling.«

BRANCHENYT
Læs også