Endeligt opgør med bankers optionsaflønning

Bankdirektører og bestyrelser pålægges en række restriktioner om, hvordan den variable del af deres løn udbetales

Politikerne trækker nu en streg i bankdirektørernes lønaftaler. En optionsordning til en værdi af et større to- eller trecifret millionbeløb, som det var tilfældet hos Roskilde Bank-direktør Niels Valentin og flere af hans underdirektører, er endeligt gjort forbudt af et politisk forlig mellem alle partier undtagen Enhedslisten.

Nu indføres et loft over den variable løndel for direktion og bestyrelse på 50 pct. af den faste løn, mens aktieoptioner eller lignende instrumenter højest må udgøre 25 pct. af den variable løndel for direktører og bankbestyrelser.

Lige så interessant er det dog, at udbetaling af variabel løn skal baseres på resultater over en længere periode. Desuden indføres et loft over den variable aflønning på 20 pct., for finansielle virksomheder, der modtager statsstøtte.

Bankernes brancheorganisation har gjort deres ypperste for at bremse en mere vidtrækkende lovgivning, der også rammer medarbejdere som aktiehandleres aflønning. Det er til en vis grad lykkedes, og det er Finansrådets direktør Jørgen A. Horwitz godt tilfreds med.

»Hvis loftet havde omfattet andre medarbejdere end bestyrelse og direktion, ville vi opleve en medarbejderflugt til udlandet - det er der ingen tvivl om,« siger Jørgen A. Horwitz. til Ritzau.

Ikke skrapt nok

..

BRANCHENYT
Læs også