Jyske Bank flytter it-udviklingen

Banken sparer ca. 200 mio. kr. som nyt medlem af Bankdata.

SIELEMANN SØREN

Det kan give banken årlige besparelser på ca. 200 mio. kr. for banken fra 2013, mens de samlede synergier for Bankdata-partnerne bliver på ca. 300 mio. kr. Det fremgår af meddelelser fra Jyske Bank og medlemsbankerne i Bankdata. Jyske Bank vil udgøre 2/3 af balancen i det "nye" Bankdata.

- Samarbejdet vurderes for Jyske Banks vedkommende at rumme et besparelsespotentiale på ca. 200 mio. kr. årligt fra 2013, hvortil kommer en fordobling af de frie udviklingsressourcer hos Bankdata, skriver Jyske Bank...

BRANCHENYT
Læs også