Det mener politikerne

Er tiden løbet fra, at politisk udpegede ikke-juridisk sagkyndige afgør sagerne i Landsskatteretten?

Troels Lund Poulsen (V), skatteminister:

Det mener jeg ikke. Det er vigtigt, der er et politisk element og en politisk repræsentation i Landsskatteretten. Sagerne bliver forberedt af kvalificerede jurister, og der er juridisk ekspertise i form af retsformænd og dommere. Så afgørelser træffes ikke ud i det tomme rum.

Nick Hækkerup (S), skatteordfører:

Nej. Det er vigtigt, at almindelige mennesker er med til at kigge jurister over skuldrene, så den dømmende magt ikke bliver et sammenspist eliteparnas. Desuden kan man bringe afgørelser videre til domstolene, hvis man er uenig i dem.

Skal Landsskatteretten flyttes til Justitsministeriet, så den bliver uafhængig af Skatteministeriet, som i første omgang har behandlet de sager, der klages over?..

BRANCHENYT
Læs også