Hussalg er ikke altid skattefri

En bolig kan kun sælges skattefrit, hvis den har tjent som bolig for ejeren.

Vi er inde i en sag, hvor vi er i tvivl om, hvilken løsning der er den bedste.

Det forholder sig sådan, at vores far i 2007 købte en ældre enfamiliehus. Huset havde stået ubeboet i seks år på købstidspunktet.

Vores far påbegyndte efter overtagelsen en renovering af huset, så dette kunne gøres beboeligt for ham og vores mor.

Desværre blev far alvorligt syg og var ikke i stand til at færdiggøre huset, inden sin død i år.

Forinden aftalte vores far med sit barnebarn, at dette skulle overtage huset og selv færdiggøre de resterende arbejder, således at huset igen kunne bebos.

Huset blev i forsommeren 2010 vurderet af Skat til 1.350.000.

Huset blev erhvervet for 800.000 i 2007. Vores far døde i juni 2010.

Men vores mor er syg og kræver døgnpleje fra hjemmeplejen. Hun er derfor ikke interesseret i at færdiggøre huset med indflytning for øje.

Kan vores mor sælge huset på det foreliggende grundlag skattefrit.

Hvis huset ikke kan sælges skattefrit, hvilke udgifter kan fratrækkes vurderingsprisen, der også er aftalt som salgspris?

Er det håndværkerudgifter, materialer, renter til kreditforening, forsikringer, ejendomsskatter m.m., der kan fradrages, da evt. fortjeneste ved salg jo skal beskattes.

Eller er der mulighed for, at vores mor sælger huset, til barnebarnet, ud af boet og betaler arveafgiften herfor...

BRANCHENYT
Læs også