EU-landene enige om fælles finanstilsyn

Nye regler betyder finanstilsyn med ret til at gribe ind på tværs af grænserne.

Regeringerne i de 27 EU-lande, Europa Parlamentet og EU-kommissionen er nået til enighed om rammerne for et skærpet finanstilsyn - ikke blot i de enkelte lande, men også på tværs af grænserne.

Enigheden betyder etablering af ESA EU Supervisory Authority og ESRB European Systemic Risk Board, der efter planen bege skal være operative fra årsskiftet.

ESA består af finanstilsynene i de 27 lande, der nu får udvidede beføjelser til at overvåge hinanden og om nødvendigt gribe ind, hvis finanstilsynet i et EU-land ikke vurderes at være tilstrækkeligt effektivt.

I yderste konsekvens får ESA beføjelsen til at gribe direkte ind mod de enkelte finansinstitutioner, hvis det nationale finanstilsyn trods forhandlinger og mægling ikke vil gribe ind.

Disse beføjelser ventes især at få betydning for finansinstitutioner med interesser i andre EU-lande. Her ligger tilsynsforpligtelsen i det land, hvor den pågældende finansinstitution har sit hovedkvarter, men belært af erfaringerne med bl.a. de islandske bankers kollaps samt erfaringerne fra Belgien, Holland og Frankrig, har EU-landenes regeringer fundet det nødvendigt med en tværgående myndighed, der kan gribe ind.

Kriser skal forebygges

..

BRANCHENYT
Læs også