Først en check, så et chok

Nedskæringerne i Skat er sat på pause. Til gengæld kommer de til at slå dobbelt så hårdt fra 2012.

Der var tale om danmarkshistoriens største offentlige fusion, da den kommunale og den statslige skatteforvaltning blev slået sammen i november 2005. Daværende skatteminister Kristian Jensen (V) forudså visse indkøringsvanskeligheder, men han mindede samtidig om det enorme effektviseringspotentiale, som fusionen også gav.

En rapport fra Boston Consulting Group slog fast, at Skat (dengang Told & Skat) kunne spare hver fjerde medarbejder væk, og regeringen iværksatte milliardinvesteringer i nye it-systemer, der kunne erstatte mennesker i en ny og moderne skatteadministration.

Klager og nødråb

..

BRANCHENYT
Læs også