Krisen skylles ned med øl

Harboe-koncernen er kun i mindre grad påvirket af forbrugsnedgangen som følge af finanskrisen.

Selv om de færreste af os endnu har oplevet konsekvenserne af de seneste års generelle økonomiske afmatning på vores privatøkonomi, er der sket et mentalt skifte i den måde, som vi forholder os til forbrug på. Hvor vi for blot få år siden ikke kunne få nok af fladskærme, nye biler og andre luksusprodukter, er mentaliteten sammen med samfundsøkonomien skiftet, og vi har i højere grad fået fokus på, hvad tingene koster.

Harboes produkter hører primært til i den nedre del af prisskalaen og afsættes i stor stil som såkaldt private label, der fortrinsvis markedsføres af discountkæderne.

Forbrugernes stigende fokus på pris, har bidraget positivt til Harboes øgede markedsandel under de seneste års generelle økonomiske afmatning, og det samme har den generelle vækst i antallet af discountbutikker. De store mærkevareproducenter har selvfølgelig ikke bare lænet sig tilbage og stiltiende accepteret dette tab af markedsandele, og konkurrencesituationen er intens.

Robust forbrug

..

BRANCHENYT
Læs også