Bankers forretningsmodel under pres

De seneste to år har bankerne i høj grad været optaget af brandslukning i kølvandet på finanskrisen, med Bankpakke I, Bankpakke II, stop for den ubegrænsede indskydergaranti den 1. oktober, etablering af ny kortsigtet statsgaranteret funding og håndtering af nødlidende udlånsengagementer.

Men nu ændrer dagsordenen sig til at stå på hårdt arbejde med at skabe et nyt fundament for en langsigtet bæredygtig forretning, da bankernes forretningsmodeller generelt er under hårdt pres, vurderer brancheeksperter overfor Økonomisk Ugebrev.

- Budskabet er, at den basale indtjening de kommende år vil falde endnu mere på grund af en række markedsbestemte forhold, og det vil udløse en bølge af besparelser, fyringer og endnu flere sammenlægninger i banksektoren, vurderer ugebrevet...

BRANCHENYT
Læs også