Færre udbud om velfærd

Færre af de bløde velfærdsopgaver bliver sendt i udbud. Derfor bliver det svært at nå regeringens mål om flere offentlige udbud.

Kommunerne vil hellere ansætte virksomheder til at lappe huller i vejene end til at tage sig af syge og gamle.

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at det offentlige i første halvdel af 2010 sendte færre bløde velfærdsopgaver i udbud.

Hvis tendensen fortsætter, kan det blive svært at nå regeringens målsætning om at sende mindst 15 pct. af de offentlige opgaver i udbud blandt virksomheder.

»Det er ikke sikkert, at der er så meget mere at hente ved at udlicitere på det tekniske område. Det er i forvejen der, man har udliciteret mest. Hvis man ikke også sender velfærdsopgaver i udbud, kan det godt blive svært at nå regeringens målsætning,« siger Karsten Vrangbæk fra Center for Anvendt Kommunalforskning.

Staten og kommunerne sender opgaver i udbud for at få prisen ned og kvaliteten op.

Når virksomheder konkurrerer om at give det bedste tilbud, kan man spare i det offentlige. Derfor har regeringen vedtaget, at 31 pct. af de offentlige opgaver skal sendes i udbud i 2015.

Uudnyttet potentiale

..

BRANCHENYT
Læs også