Vil ikke gå glip af en udfordring

Hvad kan du bidrage med til SAS?

»Jeg kan tage mange ting med fra mit nuværende job i Codan. Vi har arbejdet meget intensivt med at etablere en stærk nordisk platform, og vi har lagt vægt på at tage vare på styrkerne, som findes i de respektive lande. Forsikring kræver en klar dialog med kunderne, og det er vigtigt at gøre tydeligt, hvilke fordele, som man har i forhold til konkurrenterne. Det er også vigtigt i flyindustrien. Samtidig har jeg arbejdet hårdt på at skabe både lønsomhed og vækst.«

Hvad er attraktivt ved jobbet

»Der er mange ting. SAS er et spændende varemærke, som opererer i en udfordrende branche. SAS har leveret varen, virksomheden har stærke produkter, og kvaliteten er høj. Desuden har ledelsen vist handlekraft i en barsk tid, da man har turdet omstrukturere selskabet for at positionere det til fremtiden. Nu får jeg chancen for at bygge videre på den platform og etablere en lønsom vækst. Det er en udfordring, som jeg nødig vil gå glip af.«

Hvad er din erfaring med international luftfart?

»Min erfaring er fra den finansielle sektor, hvor jeg har tilbragt det meste af min karriere. Der er mange kompetencer, jeg kan tage med til flyindustrien. Samtidig bringer jeg mit lederskab med mig.«

Hvad er de største udfordringer for SAS?

»Umiddelbart er udfordringen at fortsætte den strategi, som er fastlagt, og bringe selskabet tilbage til lønsom vækst.«

Vil du ikke som ny topchef præsentere din egen strategi?

»Der findes en god platform at arbejde videre fra. SAS præsterer godt, kvaliteten er høj, og der er et godt samarbejdsklima mellem medarbejdere, ledelse og ejere. Der er udstukket en vej, og der starter jeg. Siden skal jeg sørge for, at vi tilpasser os til omverdenen og skaber et stabilt og lønsomt SAS.«

Både bestyrelsesformand Fritz Schur og nuværende koncernchef Mats Jansson har sagt, at det vil være bedst for SAS at blive solgt eller indgå i en fusion. Skal du gøre SAS klar til salg?

»En eventuel ændring af ejerstrukturen er et spørgsmål for bestyrelsen. Uanset ejerforholdene handler det om at tilfredsstille et behov for flytrafik i Norden. SAS skal være en vigtig og fremgangsrig spiller på det marked. Det et godt for medarbejderne, for kunderne og for ejerne, uanset hvem de er.«

Du kan først tiltræde til marts. Hvordan har du det med at skulle vente op til et halvår år, før du kan tiltræde?

»Jeg har et spændende job i Codan-koncernen, og mine arbejdsgive kan beholde mig i seks måneder. Sådan er det.«

Ville du gerne tiltræde tidligere?

»Det er klart, at jeg gerne vil begynde på jobbet så hurtigt som muligt. Men jeg vil altid være loyal mod min nuværende arbejdsgiver.«

SAS har stærke fagforeninger med markante holdninger. Hvordan vil du håndtere det?

»Man har vist i de seneste år, da selskabet har været igennem omfattende omstruktureringer, at der er et vældigt godt samarbejdsklima i SAS. Man har klaret en hel del vanskelige strukturændringer i samarbejde. Det er noget, jeg gerne vil arbejde videre med.«

De seneste to koncernchefer har sagt, at jobbet har slidt meget hårdt på dem. Hvordan vil du undgå, at det sker for dig?

»Det er en enorm motivation at skulle være med til at udvikle SAS, og det skal nok give mig den energi, som jeg har brug for.«•

BRANCHENYT
Læs også