Betydeligt oliefund i Nordsøen

Lundin Petroleum har gjort et oliefund i den norske del af Nordsøen ved området Greater Luno.

Oliefundet tilhører rettighedshaverne i udvindingstilladelse 501, som Maersk Oil er partner på med en ejerandel på 20 pct.

Ifølge det norske oliedirektorat viser foreløbige beregninger, at der en umiddelbar gevinst på 15 mio. kbm med mulighed for en udvidelse til omkring 60 mio. kbm. Det kræver dog yderligere afgrænsning i udvindingstilladelsen...

BRANCHENYT
Læs også