Lønnen holdes skjult for aktionærer

Ny undersøgelse af de børsnoterede selskaber viser, at mindre end hver anden giver klar besked om vederlag til direktion og bestyrelse.Det kan være ubehageligt at skulle diskutere løn på en generalforsamling.

De børsnoterede selskaber kløjs i det, når de skal fortælle deres aktionærer, hvad direktion og bestyrelse hver især får i aflønning.

Trods de sidste års heftige debat om bonus og toplønninger er vederlag absolut det område, hvor de børsnoterede selskaber har sværest ved at leve op til anbefalingerne om god selskabsskik.

Det viser en ny undersøgelse af, i hvor høj grad de børsnoterede selskaber i Danmark forholder sig til og efterlever anbefalingerne om god corporate governance - god selskabsledelse - fra den danske Komité for god Selskabsledelse.

Anbefalinger som den danske fondsbørs har bedt alle børsnoterede selskaber forholde sig til i deres regnskaber, og som EU opfordrer virksomhederne til at følge.

»Jeg tror, der er en historisk forklaring på modviljen mod at fortælle om den enkeltes vederlag. Virksomhederne frygter, at det vil være ubehageligt at risikere at skulle sidde og drøfte aflønning på generalforsamlingen,« siger professor Caspar Rose fra Center for Corporate Governance ved Handelshøjskolen i København, der har stået bag undersøgelsen

Rapporten viser, at kun 44 pct. af selskaberne i 2008 forholdt sig til anbefalingen om, at der i rapporten gives oplysning om størrelsen af henholdsvis de enkelte bestyrelsesmedlemmers og de enkelte direktionsmedlemmers samlede vederlag.

Tidligere på året viste en opgørelse blandt de største pengeinstitutter i Danmark foretaget af Morgenavisen Jyllands-Posten, at kun tre ud af de 10 største pengeinstitutter i regnskaberne for 2009 fortalte, hvad den enkelte direktørs lønpakke bestod af trods den intense kritik af netop bankdirektørlønninger.

Aktionærer står lavt

..

BRANCHENYT
Læs også