Banker svømmer i penge

Ifølge Finanstilsynet har danske pengeinstitutter forbedret likviditeten markant i 2010, og før udløbet af den ubegrænsede indskydergaranti den 30. september har sektoren som helhed en overdækning på ca. 800 mia. kr. i forhold til lovgivningens mindstekrav.

Den øgede likviditet skyldes primært udstedelse af statsgaranterede obligationer, som skal indfries over de kommende år.?????????????????????????

BRANCHENYT
Læs også