Coloplast hurtigere i mål

Coloplast overrasker analytikerne og henter en større del af væksten uden for Europa.

Mere går i øjeblikket i Coloplasts retning, og aktionærerne har grund til at være fornøjede over udviklingen. Efter mange års tilløb til at nå ledelsens høje ambitioner, ser det nu ud til, at det er lykkedes at stabilisere indtjeningen på et højere niveau efter udflytningen af løntung produktion til Ungarn og Kina. Samtidig ser de truende skyer fra diverse landes sundhedsreformer ikke ud til at åbne en syndflod af prisnedsættelser, så selv om det nok fortsat vil være et tema, som endda kan blive forstærket af de betydelige budgetunderskud i mange lande, ser det ikke ud til at genere Coloplast voldsomt.

Ved aflæggelsen af 3. kvartals rapport i august udviste koncernen en organisk omsætningsvækst på 7 pct., hvilket nogenlunde var i overensstemmelse med analytikerkorpsets estimater. Men kvartalets indtjening på den primære drift (EBIT) blev forbedret med hele 50 pct. til 520 mio. kr., hvor det såkaldte konsensus-estimat, nemlig middelværdien af de forventninger, som bliver indsamlet fra de finanshuse, som har analysedækning af aktien, lå på 495 mio. kr. Det er noget aktiemarkedet kan lide.

Overskudsgraden listede sig dermed op på 20 pct. - faktisk 21 pct. hvis særlige omkostninger til aftrædelsesgodtgørelser ikke medregnes. Man har derved fortidsindfriet de målsætninger, som ellers blev anset som ganske ambitiøse, og som først var forventet nået i løbet af nogle år. Udgifter til ledelsens optionsordninger gør, at bundlinien i regnskabet for 3. kvartal kom ud på niveau med analytikernes estimater, men der er en almindelig tendens til at se bort fra den slags, når musikken spiller så nydeligt.

Det er også positivt, at omsætningsvæksten trækker Coloplast i retning af en mere global tilstedeværelse, idet den især drives af salget i USA og andre markeder uden for Europa, hvor de organiske vækstrater var hhv. 13 pct. og 10 pct. I Europa, som er fortsat er Coloplasts hjemmebane, begrænsede den organiske vækst sig til 5 pct., hvilket bl.a. hænger sammen med fortsatte udfordringer på det tyske marked, hvor konkurrenter i 2009 var på strandhugst i den såkaldte home-care forretning, som derfor har måttet genoprettes.

Opbremsning i Sydeuropa

..

BRANCHENYT
Læs også