”Køb & Behold” - på sikker grund

Kan man blot læne sig tilbage, når man først har købt sine værdipapirer, eller hvad skal man egentlig gøre? Set over tid har aktier givet et betydeligt bedre afkast end obligationer.

”Køb og Behold”-strategien er til tider genstand for debat og kritik, men hvad er definitionen på strategien egentlig? Det er svært at diskutere om noget virker eller ej - død eller levende - hvis man ikke kan blive enige om, hvad det præcist er.

Så for at forplumre farvandene en smule mere kommer her en variant af strategien. Og nej, ”Køb og Behold” er ikke afgået ved døden. Ingen tvivl om, at strategien har sine svagheder, men der er måder at vende dem til sin egen fordel.

Så hvad er ”Køb og Behold”?

At tro på strategien er simpelthen en tro på, at mere risikable aktiver, såsom aktier, kræver en længere investeringshorisont, førend man konsekvent kan realisere et højere afkast sammenlignet med andre investeringer.

Dermed ikke sagt, at man ikke kan være heldig og købe en aktie, der skyder til vejrs med 20 pct. eller mere på bare én uge. Men hvad der har potentialet til at stige så hurtigt, vil også kunne dykke den anden vej i samme hast.

Brug for pusterum

..

BRANCHENYT
Læs også