Alm. Brand mangler mindst 1,5 mia. kr.

Det trængte forsikringsselskab og bankejer planlægger stor aktie-emission.

Alm. Brands hovedsæde. Foto: JP Foto: JP

Alm. Brand meddeler i en fondsbørsmeddelelse mandag eftermiddag, at selskabet planlægger at rejse 1,5-1,7 mia. kr. ved en aktie-emission med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

"Provenuet fra emissionen skal sikre Alm. Brand A/S tilstrækkelig kapital til koncernens fremadrettede aktiviteter, herunder at koncernens datterselskaber fortsat kan efterleve øgede kapitalkrav som følge af Solvens II og Basel III med en tilfredsstillende margin. Provenuet skal herudover sikre, at banken fortsat har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag til imødegåelse af de forventede og allerede udmeldte fremtidige nedskrivninger frem til ultimo 2012," skriver Alm. Brand i fondsbørsmeddelelsen...

BRANCHENYT
Læs også