Advokaters fortrolighed

Interne advokater er ikke omfattet af en særlig fortrolighed.

Europa-Kommissionen foretog i 2003 en uanmeldt kontrolundersøgelse hos Akzo Nobel Chemicals og Akcros Chemicals i Manchester.

Under kontrolundersøgelsen tog kommissionen kopier af et betydeligt antal dokumenter. Virksomhederne angav bl.a., at to e-mails mellem Akcros' generaldirektør og Akzos interne juridiske rådgiver, der var advokat med bestalling i Nederlandene, var beskyttet som følge af det krav om fortrolighed, der gælder for korrespondancen mellem advokater og klienter, legal professional privilege.

Kommissionen afviste imidlertid dette, og retten frifandt kommissionen i 2007.

Domstolen har nu forkastet virksomhedernes appel i sagen. Domstolen henviste til, at fortroligheden af korrespondancen mellem en advokat og hans klient er betinget af to forhold.

For det første skal kommunikationen med advokaten have forbindelse til udøvelsen af klientens ret til forsvar. For det andet skal der være tale om kommunikation med en uafhængig advokat, dvs. en advokat, der ikke er knyttet til klienten gennem et ansættelsesforhold.

Ikke så uafhængig


..

BRANCHENYT
Læs også