Island slås med gældsåg

Det islandske bankvæsen er fortsat i respirator, konkluderer den danske bankekspert Jørn Astrup Hansen.Det kan blive endnu værre, når privatkunderne skal tumle deres uoverskuelige valutalån, og staten skal indgå aftale om Icesave.

»Det islandske bankvæsen ligger fortsat i respirator. Landet er tynget af en meget betydelig gæld, og der knytter sig stor usikkerhed til værdien af sikkerhederne.«

Dommen fra Jørn Astrup Hansen er hård, og han ved, hvad han taler om. Han er ekspert i de nordatlantiske landes økonomi, og han har bidraget til den store kulegravning af den islandske bankkrise.

I det seneste nummer af finans/invest ruller han hele bankkrisen op og fortæller, hvad der gjorde, at et helt lands økonomi kunne køre ud over skrænten med afsindig fart og trukket af en forholdsvis lille skare af opportunistiske erhvervsfolk.

»Det, der overraskede mig mest, var størrelsen af de engagementer, som bankerne havde med deres hovedaktionærer - og med deres egne medarbejdere. Det var i øvrigt forbløffende at se, i hvilket omfang bankerne medvirkede til at finansiere hovedaktionærerne i de konkurrerende banker. Også omfanget af lån ydet uden sikkerhed var stærkt overraskende,« siger Jørn Astrup Hansen.

Bankerne blev efter krisen overtaget af den islandske stat og af det kor af kreditorer, der har milliarder af kroner i klemme.

Der er i princippet ryddet op, men der er stadig stor uvished om værdien af de lån, der er givet til hhv. erhvervslivet og de private islændinge.

Voldsom gældssætning


..

BRANCHENYT
Læs også