Blodbad i Eik Bank

Ny bestyrelsesformand: Vi er dybt uenige med Finanstilsynet. •Eik Bank får ny hovedaktionær og sælger sin danske afdeling.

Bølgerne fra finanskrisen har luret længe ude på Atlanterhavet, men mandag slog de for alvor ind i over Færøerne. Fra morgenstunden blev Eik Banks adm. direktør Marner Jakobsen og direktør Bjarni Olsen brutalt sparket ud af banken, mens bestyrelsesformand Frithleif Olsen slap med at blive forvist til en menig plads i bankens bestyrelse.

Baggrunden var en inspektion fra Finanstilsynet, der slår fast, at Eik Bank ikke er polstret godt nok til at dække over forventede tab på blandt andet danske erhvervsejendomme.

Ejendommene ligger i den del af islandske Kaupthing Bank, som man købte i 2007, og Finanstilsynet har forlangt en langt mere brutal nedskrivning af værdierne, end Eik Bank i sin vildeste fantasi havde forestillet sig, ligesom man har bedt banken om i en fart at få tilført ny kapital.

Hvor store de ekstra nedskrivninger skal være, var endnu ikke afgjort ved redaktionens slutning, hvor Det Finansielle Virksomhedsråd behandlede en klage over størrelsen fra Eik Bank

»Vi er dybt uenige med Finanstilsynets i, hvordan vi skal fastsætte værdien af vores aktiver. De værdiansættelsesmetoder, vi har brugt, og som vores revisorer ikke har haft bemærkninger til, stemmer ikke overens med de metoder, Finanstilsynet har brugt. Hvis der kan være så store ændringer, skal hele sektoren kigge dybere i deres bøger og være meget mere forsigtige, når de værdiansætter deres aktiver. Men vi har samtidig erkendt, at vi må se fremad, så derfor er vi nu gået med at få startet på en frisk,« sagde bankens nye bestyrelsesformand, Odd Bjellvåg, mens han i aftes ventede på, at Det Finansielle Virksomhedsråd behandlede sagen om størrelsen på Eik Banks nedskrivninger.

Teknisk insolvent


..

BRANCHENYT
Læs også