Store energireserver i danske skove

Danmark kan tredoble produktionen af klimavenlig energi i form af træflis og skabe nye jobs.

Øget brug af træflis kan både bidrage til, at Danmark når sine målsætninger på klimaområdet.Foto: JP Der er store uudnyttede energireserver at hente i danske skove.Fotot: JP Bering David Jyllands-Posten

Træflis fra danske skove, landbruget og det åbne landskab kan hvert år bidrage med dobbelt så meget klimavenlig energi, som der i dag leveres fra samtlige danske vindmøller, viser opgørelser fra en række af skovbranchens betydende aktører.

Opgørelserne, som er indsamlet af De Danske Skovdyrkerforeninger, Dansk Skovforening og HedeDanmark i samarbejde med BAT-kartellet, viser samtidig, at Danmark ved øget anvendelse af træflis kan reducere forbruget af fossile brændstoffer markant...

BRANCHENYT
Læs også