Max Bank ændrer hel- og halvårsregnskab

Max Bank har udarbejdet nye regnskaber for helåret 2009 og første halvår af 2010 efter drøftelser med Finanstilsynet. De nye regnskaber lever op til IFSR-stadarden, som er godkendt af EU. max Bank havde ellers først tænkt sig at følge IFSR ved helårsregnskabet for 2010.

Det ændrede halvårsregnskab viser et resultat før skat på minus 7,4 mio. kr., nettorenteindtægter på 106 mio. kr. og nedskrivninger på knap 42 mio. kr.

Det ændrede regnskab for helåret 2009 viser nettorenteindtægter på 188 mio. kr., nedskrivninger på knap 111 mio. kr. og et underskud før skat på knap 56 mio. kr...

BRANCHENYT
Læs også