Ecco har indført sine egne 10 regler

Ecco har i flere årtier haft produktion uden for Danmark. I dag er stort set hele produktionen lagt til udlandet - Kina, Thailand, Indonesien, Slovakiet og Portugal.

Men hvor stor vægt lægger Ecco på CSR og på at sikre ens arbejdsforhold - med højde for lokal kultur?

»Det en naturlig del af vores forretning at have klare holdninger til, hvordan vi behandler vores medarbejdere, og hvordan vi påvirker miljøet. Allerede i midten af 1990'erne udarbejdede vi vores ”Ecco Code of Conduct”, der består af 10 etiske regler for, hvordan vi behandler vore medarbejdere og det eksterne miljø,« forklarer Gerd Rahbek-Clemmensen, vice president hos Ecco.

Hvordan kontrollerer i leverandørkæden?

»Vi har valgt at eje vores egne fabrikker. Derfor har vi været i stand til at indføre høje standarder fra begyndelsen. Som eksempel har vi installeret spildevandsrensningsanlæg i alle vores garverier, og der er kantiner, sportsaktiviteter, helseklinikker og mange andre medarbejdergoder i vores fabrikker. Vi har en separat funktion i virksomhedens hovedkvarter, som udelukkende følger op på vores Code of Conduct. Vi har på hver af vores skofabrikker og garverier HR- og miljøafdelinger, der har det daglige operationelle ansvar.«

Hvordan har I grebet det an?

»Vi følger hele tiden op på, om vores regler bliver overholdt i praksis. 28 interne Ecco-medarbejdere er uddannet til at kontrollere såvel vores egne fabrikker som vores eksterne leverandører. Derudover har vi stikprøve-kontroller foretaget af eksterne auditører. Kontrollen er baseret på nøgleordene partnerskab, åbenhed og træning i forhold til vores Code of Conduct. Kritikere vil måske mene, at der skal en fastere hånd og mere kontrol til, men det er ikke Eccos filosofi. Vi arbejder på at skabe en positiv atmosfære med fokus på det gode eksempel og forbedringer.«

Er det direkte blevet et parameter i den lokale rekruttering, at man gør sig umage?

»Forståelsen af vores Code of Conduct er et vigtigt parameter, når vi ansætter ledere til vores organisation.«

BRANCHENYT
Læs også