Krig på valutamarkederne

Kina har lagt sig ud med en række andre store økonomier, som mener, at den kinesiske valuta er kunstigt lav.

Brasiliens finansminister udtrykte for nylig bekymring for »en latent valutakrig«, og en af verdens største spekulanter på valutamarkederne, George Soros, var i Financial Times i torsdags ikke utilbøjelig til at give brasilianeren ret.

Krigen står primært mellem Kina på den ene side og USA og en række andre af Kinas store samhandelspartnere på den anden side. Blandt samhandelspartnerne er det opfattelsen, at den kinesiske valuta holdes kunstigt lavt for at fremme konkurrenceevnen og dermed eksporten.

USA har svaret igen ved at trykke pengesedler, hvilket har sendt den amerikanske dollar markant ned. Primært med det formål at matche den lave kinesiske valuta, men med den sideeffekt, at USA dermed også styrker sin konkurrenceevne over for andre lande, herunder EU og Danmark.

I dansk regning er den amerikanske dollar svækket ca. 14 pct. siden juni måned, og den er nu i sit laveste siden begyndelsen af året, efter at den steg tilsvarende i årets første halvdel. USA har fået følge af primært Japan og Storbritannien i valutakrigen, mens Euro-landene er sat uden for mulighed for deltagelse i slaget, da man forfølger sin primære prioritering af inflationsbekæmpelsen.

Efterhånden som den korte rente næsten er nået nul, og dette instruments muligheder stort set er udtømt, er der kommet mere raffinerede pengepolitiske instrumenter i brug.

USA og Japan lader nu i stor stil staten købe stats- og erhvervsobligationer, så også den lange rente falder og de internationale investorer derfor finder det uattraktivt og flygter fra valutaen, som derved svækkes.

Problemet i sådan en verdenskrig på valutamarkederne er, at det ikke løser den globale økonomis udfordringer. Tvært imod, vurderer f.eks. George Soros, som reelt er mere bekymret for et ”double dip”, fordi oprustningen på flere fronter forhindrer det fælles fodslag, som kunne hjælpe den samlede globale økonomiske vækst frem.

Særligt er problemet for Euro-landene, som ellers lige har åndet lettet op oven på forsommerens sydeuropæiske gældskrise, at europæerne bliver ofre for en krig mellem USA og Kina uden at være direkte deltager og uden at kunne gøre så meget. I Danmark, som har bundet sin valuta op i et snævert spænd om euroen, rammes de virksomheder, som eksporterer i dollars eller til andre af de lande, som har ladet deres valutaer svække, herunder Storbritannien og Japan.

Novo Nordisk er blandt dem, som har væsentlig produktion i Danmark og betydelige indtægter i udlandet, ikke mindst i Nordamerika og Japan.

På kort sigt rammer valutakrisen derfor, men på langt sigt vil Novo Nordisk tilrettelægge sin produktion, så indtægter og omkostninger i stigende omfang matches i samme valuta, hvilket man ser i beslutningerne om etablering af produktionsfaciliteter.

Blandt de store selskaber vil også Vestas, Novozymes, Coloplast, Danisco og Chr. Hansen opleve samme udfordringer, ligesom eksempelvis Auriga blandt de mellemstore er meget eksponeret mod eksport i dollars. A.P. Møller - Mærsk er lidt anderledes, da selskabet i princippet kan siges at være et ”dollar-selskab”, som oversættes til danske kr. i regnskabsrapporteringen, så det er mere et translationsspørgsmål, som dog også på kort sigt belastes af den svækkede dollar.

Det er interessant at følge, hvordan verdenskrigen på valutamarkederne udvikler sig, men der er ingen tvivl om, at Kina viser muskler, og at vi fremover kommer til at se landet i en mere aktiv rolle på den globale magtscene. Som George Soros udtrykker det: ”(...) since the financial crisis, China has been in the driver's seat.”

BRANCHENYT
Læs også