Fra Kolding til Mount Everest

Landbruget har massivt udnyttet muligheden for optage lån med Vækstfonden som kautionist.

Vi hører fra tid til anden, at bankerne ser mere kritisk på nogle brancher end på andre, og at virksomheder i de pågældende brancher derfor har særligt svært ved at få den rigtige finansiering.

Om det rent faktisk forholder sig sådan, skal jeg ikke kunne sige. Men når jeg kigger på de knap 300 lån, som vi i det seneste år har kautioneret for med Vækstkaution, kan jeg konstatere, at stort set alle brancher er repræsenteret. Så i forhold til anvendelsen af statslige kautioner ser der ikke ud til at være tale om markante brancheforskelle.

Der er dog enkelte brancher, som skiller sig ud. Ikke mindst er landbruget kommet godt med, efter at vi i april fik mulighed for også at kautionere for lån til de primære erhverv. Landbruget tegner sig for hele 33 pct. af den samlede lånevolumen.

Dels dækker lånene forskellige typer bedrifter, dels er lånene til landbruget i gennemsnit noget større, end tilfældet er i de fleste andre brancher. Serviceerhvervene er ligeledes rigtig godt repræsenteret med godt 40 pct. af den samlede lånevolumen.

Et bredt spektrum


..

BRANCHENYT
Læs også