TDC-gebyr steget 48 pct.

I 2006 kom et regningsgebyr på 29 kr. Fire år efter er gebyret steget til 43 kr.

CASPER BALSLEV Foto: Colourbox/Marc Stephane

Prisen på 43 kr. kommer, efter at TDC netop har drejet på gebyrskruen endnu engang og hævet prisen fra 39 kr. til 43 kr.

Det er sket, uden at TDC har forklaret prisstigningen nærmere...

BRANCHENYT
Læs også