Tinglysnings-formand: Ingen hoveder skal rulle

Formand for Domstolsstyrelsen, Niels Grubbe, afviser, at hoveder kommer til rulle som følge af kritikken af den digitale tinglysning.

Foto: Sinar

Ingen hoveder skal rulle. For kritikken fra Rigsrevisonen er forfejlet.

Formanden for Domstolsstyrelsens bestyrelse, Niels Grubbe, afviser, at styrelsen kunne have forudset den sagspukkel, der skulle ordnes manuelt i tinglysningen.

"Der står (i Rigsrevisionens rapport, red.), at vi ikke lavede beregninger på det. Men jeg ved ærligt talt ikke hvordan man laver beregninger på noget som man ikke kan forudsige," siger Niels Grubbe.

Han oplyser, at der var afsat 25 procent ekstra mandskab til opgaven. Samtidig gik en scanner ned. Og der var et stort antal sager fra den papirbaserede tinglysning med fejl, der også skulle ordnes.

"Det kunne vi simpelthen ikke forudsige," siger Niels Grubbe.

Kritik forfejlet
Er kritikken fra Rigsrevisionen dermed forfejlet?

"Vi kunne på dette afgørende punkt ikke have gjort det anderledes," siger Niels Grubbe.

Han henviser også til kritik af økonomistyringen, men understreger, at ingen budgetter blev overskredet. Der blev bevilliget flere penge undervejs, men de budgetter blev alle holdt, oplyser han.

Men det er en voldsom kritik af den styrelse du er formand for?

"Det er en skarp kritik, som vi er ked af," siger han.

Ingen hoveder vil rulle
Vil kritikken få konsekvenser internt i Domstolsstyrelsen? Vil der rulle hoveder?

"Nej. Vi har overvejet og drøftet hele projektet og ledelsen af det. Men vi har ikke fundet anledning til, at nogle skulle fyres eller andet," siger Niels Grubbe.

Har nogle af Jeres direktører tilbudt at gå som følge af den massive kritik fra Rigsrevisionen?

"Nej."

Hvordan tror du, at de familier, der har tabt 100.000 kroner på de fejl, som Rigsrevisionen giver Jer skylden for, tænker, når det ingen konsekvenser får?

"Som sagt, så er en del af kritikken ikke berettiget. Men jeg har fuld forståelse for, at brugere, der har oplevet lange sagsbehandlingstider, er frustrerede. Det vil jeg gerne beklage. Kammeradvokaten er i øjeblikket ved at se på, om forløbet bør give anledning til erstatninger."

Niels Grubbe understreger, at Rigsrevisionen nåede frem til samme konklusionen, som styrelsen angående det faktum, at miseren ikke skyldtes selve it-systemet.

Læs også