Advokater afviser kritik i tinglysnings-skandalen

Brancheforening afviser, at landets advokater skulle være det svage led i tinglysningsskandalen.

Foto: Colourbox Foto: Sinar

Forfejlet.

Sådan lyder den korte version af advokaternes svar på den kritik, som er blevet fremført af Dansk IT og ITEK under Dansk Industri, der mente, at advokaterne bærer et medansvar for tinglysningsskandalen.

"Jeg er glad for, at nogle af it-leverandørernes organisationer er kommet på banen i denne debat, men jeg kan ikke genkende indholdet i deres kritik," siger direktør Paul Mollerup fra foreningen Danske Advokater.

Danske Advokater erkender, at det er korrekt, at mange advokatvirksomheder i begyndelsen af tiden med den digitale tinglysning foretrak at få klienternes fuldmagt til varetagelse af den digitale underskrift.

Men det skal ifølge foreningen ses i lyset af, at mange klienter i forvejen ikke har digital signatur. Yderligere er det et faktum ved en almindelig handel med to sælgere og to købere, at der er i alt fire personer, der skal have digital signatur.

Derudover påpeger advokaterne, at folk ofte er usikre på, hvad de underskriver, når de kommer ind på www.tinglysning.dk.

Blandt andet har man oplevet forkerte matrikelnumre. Klienterne ønsker derfor, at deres rådgiver varetager dette, og det gælder både sælgere, hvis interesser typisk varetages af mæglere, og købere, hvis interesser typisk varetages af advokater.

Ikke advaret

..

Læs også