Banken sørgede for sig selv

Sparekassen Faaborg hævede kvindens erstatning for kritisk sygdom, da hun bad om en gældssanering.

Sparekassen Faaborg hævede 148.000 kr. for at få dækket et lån, da en kunde søgte gældssanering. Men pengene var hendes erstatning efter en blodprop i hjernen, og de stod på en særskilt konto.

Derfor skal sparekassen nu betale pengene tilbage. Det har Pengeinstitutankenævnet netop afgjort.

Kvinden fik efter en blodprop i hjernen udbetalt 200.000 kr. på sin lønkonto i erstatning for kritisk sygdom i december 2008.

Allerede dagen efter. at pengene var sat ind, bad hun sparekassen overflytte de 150.000 kr. af erstatningssummen til en spærret konto.

»Kan de 150.000 kr. sættes på en anden konto, til jeg ved, om jeg får brug for nogle hjælpemidler/eller noget andet i den forbindelse, men som det ser ud nu kommer jeg da i arbejde igen og på sigt også på fuld tid,« skrev kvinden til sparekassen.

Sparekassen Faaborg oprettede en ny konto, og de 150.000 kr. blev flyttet derover.

Men i februar 2009 blev Sparekassen Faaborg klar over, at kvinden havde søgt om gældssanering og skrev til kvinden.

»Ifølge sparekassens almindelige lånebetingelser er lånene dermed opsagt til fuld indfrielse, og der er foretaget modregning med kr. 148.000, der er anvendt til nedbringelse af lån.«

Ifølge sparekassens forklaring til ankenævnet var det absolut en rimelig handling. For det første mener Sparekassen Faaborg ikke, at erstatningen for kritisk sygdom er omfattet af beskyttelsesreglerne om udbetaling fra en privat forsikring.

Og selv hvis den havde været det, betød indbetalingen af pengene på lønkontoen i første omgang, at pengene ikke længere var kreditorbeskyttet.

Ikke ret modregning

..

BRANCHENYT
Læs også