Kan børnene få ferieboligen i Frankrig?

Der er risiko for dobbeltbeskatning, hvis man ønsker at overdrage sin udenlandske ferie- bolig til børnene.

Foto: Kulturnat Århus

Skatteministeriet har i en meddelelse fra 29. november 2010 fastsat regler om værdiansættelse af udenlandske boliger og sommerhuse ved gaveoverdragelse inden for den nære familie.

Efter reglerne kan en sådan bolig nu værdiansættes med udgangspunkt i de regler, der gælder for værdiansættelse ved beregning af ejendomsværdiskat på grundlag af boligens aktuelle værdi. Reglerne vil i en del tilfælde gøre det billigere at gaveoverdrage f.eks. et spansk sommerhus til børnene.

Mange læsere i tidens løb spurgt til de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af fast ejendom til børn. Det gælder, hvad enten ejendommen overdrages som gave, eller børnene skal betale fuld pris for ejendommen.

Værdiansættelsen af den faste ejendom er et meget væsentligt led i overvejelserne om generationsskifte.

Det skyldes for det første, at ejendommens værdi i sagens natur kan være afgørende for, hvordan den ældre generations økonomi vil se ud før og efter en eventuel overdragelse.

Dernæst er værdiansættelsen afgørende for størrelsen af eventuelle skatter og afgifter som følge af overdragelsen.


Dobbeltbeskatning

..

BRANCHENYT
Læs også